Avrupa Komisyonu 4. Sanayi Devrimi İçin Strateji Hazırlıyor

//Avrupa Komisyonu 4. Sanayi Devrimi İçin Strateji Hazırlıyor

Avrupa Komisyonu 4. Sanayi Devrimi İçin Strateji Hazırlıyor

logoAvrupa Komisyonu, 4. sanayi devriminin endüstride üretim, lojistik ve tüketim modellerini nasıl dönüştürdüğünü araştırıyor. Hazırlanan aksiyon planı; dijitalleşme, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, big data, bulut bilişim, robotik sistemler ve yapay zeka üzerine Avrupa’nın belirleyeceği stratejiyi kapsıyor. 4. sanayi devrimi, öncekilerine oranla daha hızlı ve daha geniş bir yelpazede ilerliyor.

Bu strateji ile Avrupa’nın toplam gelir seviyesi ve nüfusun yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. 4. sanayi devrimi aksiyon planında;

  • İşletmeler için: Dijitalleşme müşteri beklentilerini, üründeki değer artışını, işbirlikçi inovasyonu ve kurumsal yapıyı yeniden şekillendirecek. Verinin mantıksal analizden geçirilmesinde yeni teknolojilerin kullanımı, işletmenin varlıklarını daha sağlam ve esnek bir hale getirecek.
  • Hükümetler için: Yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte hükümetlerin halk nüfusu üzerindeki kontrol kabiliyeti artacak. Hükümet yetkilileri ve meclis üyelerinin halkın sorunlarını çözmede daha hızlı olması beklenecek.
  • Halk için: Mülkiyet kavramı, tüketici alışkanlıkları, gizlilik ve bireylerin yeteneklerini geliştirmeleri gibi konularda aksiyon alınacak.

Sanayinin dijital dönüşümünü destekleyen Avrupa Birliği’nde bölgesel ve ulusal çapta yarışacak pek çok girişim bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu bu girişimleri üst düzeye taşıyacak en uygun stratejiyi geliştirmektedir. Avrupa Endüstrisini Dijitalleştirme başlığı altında aksiyon planında şunlara ağırlık verilecek:

  • Tüm sanayi şirketlerinin dijital teknolojilere erişimini kolaylaştırmak.
  • Avrupa’da dijital sanayi platformlarının oluşmasına zemin hazırlamak.
  • Dijital dönüşümden faydalanmak için işgücü alanlarını hazır tutmak.
  • Akıllı endüstrinin yaygınlaşması için uygun çözümler sunmak.

CZPm8DJWAAIL5SL

Avrupa Dijital Ekonomi komisyonu üyesi H. Oettinger dijitalleşmenin Avrupa endüstrisini dönüştürdüğünü, üretim şeklini ve bankaların finansal hizmet yapısını bile değiştirdiğini söylüyor. Hedeflerinin ise bunu avantaja çevirerek 4. sanayi devriminin getirdiği fırsatlardan yararlanmak olduğunu açıkça belirtiyor.

2018-07-24T14:59:41+00:00Categories: Haber|Tags: , , , |