Akıllı Üretim Nedir?

//Akıllı Üretim Nedir?

Akıllı Üretim Nedir?

CNC_Mills_0645ss0000d

Günümüzde geleneksel verimlilik artırma stratejileriyle daha fazla yol alamayacağını ve rekabetçi güçlerini kaybetmemek için teknolojik yatırımlara yönelmeleri gerektiğini anlayan işletmeler, tedarikçiden son tüketiciye kadar tüm üretim ve değer zincirinin dijital sistemlerle entegre hale gelmesini amaçlayan çözümlere yönelmektedir. Bu çözümlerin başında Akıllı Üretim gelmektedir.

Avrupa ve Amerika’da Industry 4.0, Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC) gibi proje ve organizasyonlar tarafından desteklenen Akıllı Üretim’in şu sonuçları doğurması beklenmektedir:

  • Yönetim biçimleri ve iş gücü profilleri değişecek
  • Teknoloji kontrolüne geçen sistemler artacak ve hata oranı büyük ölçüde azalacak
  • Sanayi, pazarda bu entegrasyonu sağlayarak daha büyük bir paya ulaşacak
  • Tedarik zincirlerinin yönetimi ve süreçlerin takibi kolaylaşacak
  • Çalışanların performansı artacak, iyileştirme sürecinde odak değişecek
  • Kalite sistemleri ve müşteri gereksinimlerine uyum daha hızlı ve otomatik hale gelecek
  • Kağıt kullanımı neredeyse sıfıra ulaşacak

Akıllı Üretim’in SMLC tarafından endüstri çevresine ilan edilen tanımı şöyledir:

Bir üretim ve tedarik zincirinde gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayan, mantıklı sebep sonuç ilişkileri kurabilen, planlama ve yönetim aracı olarak kullanılabilen, ağ tabanlı veri ve bilgi entegrasyonuna Akıllı Üretim denir. Akıllı Üretim, sensör tabanlı verinin analizi, modellenmesi ve gerçek zamanlı olarak simülasyonunu sağlamada kolaylık sağlar. Tasarım, mühendislik, planlama ve üretim yaşam döngüsü boyunca tüm bu veriler her zaman ihtiyaç halinde ve en uygun formda ulaşılabilir durumdadır.

Sistemin sürekliliği için ek ara yönetici istihdamı gerekli olmamakla birlikte mevcut süreçlerin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Ara yöneticilerin analiz ve raporlama zamanlarını ciddi derecede kısaltarak yöneticinin bilgiye ulaşma çabalarını minimize etmektedir. Çalışanlar sistemin etkinliğinden haberdar olduğu için performansları olağan halinden doğal olarak çok daha yüksek seyretmektedir.

Ekipmanların performansını sürekli gösterdiği için ekipman yatırımında gereksiz olanların önünü kesmekte, maliyetlerin ürün ve sipariş bazında anlık görülmesine olanak sağlamaktadır. Önleyici tedbirlerin alınması bu nedenle daha basit hale gelmektedir.

Veriler anlık takip edildiği için gereksiz hareketler ve zaman kayıpları kolayca görülmektedir. Yöneticinin isteyebileceği raporlar sistemden karşılaştırmalı ve otomatik olarak anlık alınmaktadır. Verilerin sistemde anlık paylaşılmasından dolayı iletişim elektronik ortamdan kolayca sağlanıp gereksiz koşuşturma ve kontroller ortadan kalkmıştır. Özellikle ara yöneticilerin sistem üzerinde daha etkili ve daha verimli olmak adına düşünce ve hareket biçimleri büyük ölçüde değişmiş ve gelişme göstermiştir.

Operatörlerin performanslarını karşılaştırmalı olarak görmek mümkün olduğundan eğitim, yönlendirme ve diğer iyileştirme faaliyetleri daha etkin hale gelmektedir. Sisteme veri girişi çok basit ve çok etkili olduğundan çalışanların daha önemli şeylere konsantre olması sağlanmaktadır.

Sistem, yönetici açısından her türlü eksik ve yanlışı anında öğrenme, hızlı ve etkili müdahale etme şansına sahiptir. Ekipmanların, çalışanların, siparişlerin ve diğer faaliyetlerin anlık olarak durumunu her yerden ve her türlü elektronik cihazdan izleyebilmek ve arzu edildiği takdirde müşteri ve tedarikçi entegrasyonu sayesinde müşterilerin veya tedarikçilerin bağlantılı faaliyetlerinin hangi aşamada ve hangi performans düzeyinde olduğunu anlık olarak izleyebilmek mümkündür. Çalışanlarla anlık ve yerine ulaşan bilgiyle iletişim yeteneği yüksektir.

2018-07-24T14:59:22+00:00Categories: Akıllı Üretim|Tags: |